Tyto webové stránky používají cookies pro lepší uživatelský zážitek. Setrváním na stránkách souhlasíte s jejich použitím. Více informací… ×

[Přeskočit k obsahu]

Záruka

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE XIAOMI

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. Tato smluvní záruka se vztahuje pouze na hardwarové součásti produktu Xiaomi (dále jen "produkt"), jak byly původně dodány, a nevztahuje se na žádné softwarové nebo jiné zařízení, které vlastní společnost Xiaomi nebo třetí strany, pro které je poskytnuta nebo má platit licenční smlouva koncového uživatele nebo samostatná záruka / záruční prohlášení nebo vyloučení.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že váš výrobek Xiaomi nebude během záruční doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování. Záruka je poskytována v délce dvou (2) let na hostitelskou jednotku, šesti (6) měsíců na vyměnitelnou baterii a nabíječku, dvou (2) let na nevyměnitelnou baterii od data nákupu. Bez ohledu na předchozí ustanovení společnost Xiaomi nevylučuje, neomezuje nebo nezrušuje minimální zákonnou záruční lhůtu stanovenou příslušným zákonem. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě vady jsou toto v nejširším rozsahu povoleném zákonem vaše jediné a výlučné nápravné prostředky. Mohou být účtovány přepravní a manipulační poplatky s výjimkou případů zakázaných příslušnými zákony. Na jakýkoli náhradní hardwarový produkt bude poskytnuta záruka na zbývající část původní záruční lhůty nebo třicet (30) dnů, podle toho, která doba je delší, nebo na jakoukoli dodatečnou lhůtu, která může být platná ve vaší jurisdikci.

JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

V souladu s platnými právními předpisy může společnost Xiaomi požadovat od zákazníka, aby předložil podrobný doklad o nákupu a záruční list s kódem IMEI produktu. Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte ve výrobku uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že taková data, software nebo jiné materiály budou během opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi nebude za takové škody nebo ztráty odpovědná.

VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou „Xiaomi“ nebo „Mi“, obchodní značkou nebo logem, které jsou na něm uvedeny. Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem výrobku mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení; (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi, nebo (i) nedodržením pokynů týkajících se používání produktu. Na obnovu a reinstalaci softwarových programů a uživatelských dat se tato omezená záruka nevztahuje. Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, jsou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

OMEZENÍ NÁHRADY ŠKOD

Společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

AUTORIZOVANÉ CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB XIAOMI

ZeměMěstoAutorizované centrum služebAdresaPracovní dnyPracovní hodinyTelefonní čísloWebová stránka
Česko Sezimovo Ústí II VSP DATA a.s. Centrum služeb Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 381 489 800

//www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : ( //services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/)

Česko Tábor VSP DATA a.s. Sběrné místo Údolní 2188, 390 64 Tábor Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 381 489 800

//www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : ( //services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/)

Česko Holešovice VSP DATA a.s. Sběrné místo Jateční 1530/33, 170 00 Praha 7 – Holešovice Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 730 575 858 – sběrné místo

//www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : ( //services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/)

PŘED ODESLÁNÍM TELEFONU DO SERVISU::

  1. Zálohujte svá data (pomocí aplikace Mi Cloud nebo ShareMe)
  2. Vyjměte SIM a paměťovou kartu (pokud je máte v telefonu)
  3. Odemkněte Váš telfeon a odhlašte všechny účty (Google, MiAccount)
  4. Podrobně popište závadu na Vašem zařízení
  5. Zabezpečte box, ve kterém zařízení posíláte.
  6. Uschovejte si své IMEI a SN. Tyto údaje můžete použít při kontrole stavu opravy

JAK ZABALIT ZAŘÍZENÍ PŘED ODESLÁNÍM

  1. Pokud je to možné, pošlete zařízení v originálním boxu.
  2. Pokud nemáte originální box. Využite jakoukoliv kartonovou krabici, které je větší než Vaše zařízení. Pečlivě zařízení vložte a použijte dostatečné množství výplně.
  3. Pečlivě ochraňte tělo telefonu včetně LCD.
  4. Vypněte své zařízení a zabezpečte jej proti samovolnému zapnutí.